1a-b AP 2017

How many teams are playing?

Time limit for each question:


Play



Edit Print
Sproghandling? Billedsprog? Komma Led i sætningen Led i sætningen