Kortlære

How many teams are playing?

Time limit for each question:


PlayEdit Print
De 4 verdenshjørner Bredde og længdegrad Kort generelt Atlas Danmark