Geograafiateaduse areng


Summer Special: 2 Player Scoring

PlayEdit Print
Arvutikaardid Asukoha määramise meetodid ja nende rakendused Üldine geograafiateaduse areng Nüüdisaegsed uurimismeetodid geograafias Andmebaasid ja geoinfosüsteemid