Kronologiforløb 1t HI


Summer Special: 2 Player Scoring

PlayEdit Print
Danmark og kongemagt i middelalderen Enevælden i Danmark Kongemagten svækkes. Konstitutionelt monarki Småstaten Danmark Danmark efter 2. verdenskrig